Visie

Bij Zorghoeve Kakelbont laten we ons leiden door het gedachtegoed van Reuven Feuerstein methodes van Pnina Klein.

Feuerstein is een ontwikkelingspsycholoog, die gelooft in de veranderbaarheid van de mens en de onbeperkte behoefte van de mens om zich te ontwikkelen. Bij zijn theorie wordt er vanuit gegaan dat de sociaal-emotionele, cognitieve en verbale ontwikkeling van een ieder te stimuleren is door een competente medemens (opvoeder, docent, begeleider, broer,zus, etc.). Dit is een mediërende interactiestijl. Het doel is een ander effectiever en zelfstandiger te leren denken en handelen. Met als hoogste doel om de ander de kans te geven om de maatschappij te begrijpen en de ander zodanig toe te rusten dat de ander zijn/haar plaats in de ze maatschappij kan vinden, ontwikkelen en vasthouden.

Op Zorghoeve Kakelbont geven de deze visie handen en voeten binnen de diverse dagbestedingstrajecten.

We gaan voor de kwaliteiten van de mens !

dit artikel