vervoer

Vanuit Zorghoeve Kakelbont wordt verwacht dat deelnemers in staat zijn zelfstandig naar Kakelbont te komen. Soms is dit (nog) niet haalbaar, dan wordt het netwerk en/of onze vervoersmogelijkheden ingezet (alles in overleg met de deelnemer ) Dit doen wij onder andere door de inzet van de Plusbus en vrijwilligers. Kosten voor het vervoer worden in de meeste gevallen bekostigd vanuit de (vervoers-)indicatie.

De deelnemers worden opgehaald tussen 8:30 en 9:15 uur in de ochtend. Dit is afhankelijk van de grootte van een route van de chauffeur. Om half tien beginnen alle deelnemers op Zorghoeve Kakelbont en om half vier gaat iedereen naar huis. Deze tijden worden dagelijks aangehouden voor de vervoersroute. Bij onvoorziene omstandigheden zoals ziekte ’s morgens tussen 8:00 en 8.30 uur afmelden op de vervoerstelefoon: 06-30393978

De chauffeurs kunnen dan tijdig worden geïnformeerd over de wijziging van de rijroute. (NIET EERDER DAN 8:00 uur)
Aanmelden, afmelden of wijzigingen voor het vervoer kan via de vervoersmail: vervoer@zorghoevekakelbont.nl zodat medewerker vervoer de weekroute kan aanpassen (gelieve voor woensdagochtend 11:00 uur). 

Vervoer-telefoonnummer: 06-30393978
Vervoer-mailadres: vervoer@zorghoevekakelbont.nl

De medewerker VERVOER geeft alle aan/afmeldingen en wijzigingen door tijdens kantooruren via de vervoersmail of vervoersapp/SMS.

 

 

Zorghoeve Kakelbont reikt in diens omgeving elementen aan die in de samenleving van belang zijn: werken, leren, zingeving en sociale relaties. ” – Eigenaresse Zorghoeve Kakelbont