Vertrouwenspersoon

Zorghoeve Kakelbont groeit in korte tijd uit tot een grote onderneming waarin steeds meer cliënten deelnemen aan diverse vormen van begeleiding. Tijdens deze vormen van begeleiding gebeurt er veel in het leerproces en de ontwikkeling van de cliënt. Vaak kunnen de cliënten en hun ouders/verzorgers met vragen en/of klachten terecht bij de directe begeleiding. In sommige gevallen is dit niet wenselijk en kan er behoefte zijn aan een tussenpersoon. Om deze reden is er een vertrouwenspersoon voor cliënten in het leven geroepen.

Voorbeelden van onderwerpen die met de vertrouwenspersoon besproken kunnen worden zijn:
– Conflicten met een begeleider en/of een groepsgenoot
– Pesten
– Relaties / seksualiteit
– Middelenmisbruik (alcohol en drugs)
– Bedreigingen
– De vertrouwenspersoon voor cliënten bij Zorghoeve Kakelbont is Piet Luijkx.

Afspraak:
Elke client en/of ouder/verzorger kan ervoor kiezen een afspraak te maken met de vertrouwenspersoon. De afspraak kan via e-mail, telefonisch of via een persoonlijk gesprek gemaakt worden.

Per e-mail:
De client en/of ouder/verzorger zal de vragen, opmerkingen of andere zaken via de e-mail voorleggen en de vertrouwenspersoon zal hierop zo snel mogelijk antwoorden. Email rechstreeks naar Piet Luykx via email Piet Luykx

Telefonisch:
De client en/of ouder/verzorger neemt telefonisch contact op met de vertrouwenspersoon en legt de vragen/problemen voor. De vertrouwenspersoon kan dan de cliënt en/of ouder/verzorger bellen op het afgesproken tijdstip.
Hij is op dinsdag en donderdag te bereiken op het nummer 06-44688219. Mocht u een voicemail krijgen, spreek dan gerust in. Hij belt u zo spoedig mogelijk terug.

Persoonlijk gesprek:
Er kan via de e-mail een afspraak worden gemaakt om de problemen/vragen persoonlijk te bespreken. Via de e-mail wordt dan afgesproken wanneer, waar en hoe laat. Piet Luijkx zal zelf contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.

Vertrouwelijke informatie:
De vertrouwenspersoon is verplicht zorgvuldig om te gaan met de verkregen informatie. Dit betekent dat zij deze vertrouwelijk zal behandelen: de informatie wordt niet doorgegeven aan derden zonder overleg met de betrokken cliënt en/of ouder/verzorger.
Het documenteren van afspraken en klachten en het vastleggen hiervan in het dossier, gebeurt ook altijd in overleg met de cliënt en/of ouder/verzorger. Wel zal de vertrouwenspersoon, als er herhaaldelijk hetzelfde probleem wordt aangekaart door verschillende cliënten en/of ouders/verzorgers, de cliënt en/of ouder/verzorger toestemming vragen dit te bespreken met directie en begeleiders. De cliënt en/of ouder/verzorger heeft hierin een vrije keuze.

dit artikel