PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT VAN ZORGHOEVE KAKELBONT

Deelnemers van Zorghoeve Kakelbont kunnen erop aan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met wat hij/zij aan een professional vertelt en dat er niets buiten hem/haar om gebeurt. Een zorgvuldige omgang met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke gegevens is een voorwaarde voor een toegankelijke hulp- en dienstverlening.

Hier vindt u het privacy statement van Zorghoeve Kakelbont. 

Vertrouwelijkheid en openheid naar cliënten zijn belangrijke aspecten voor de organisatie en de houding van de daarin werkzame professionals. Maar soms is het voor effectieve hulp- en dienstverlening noodzakelijk dat professionals persoonlijke gegevens aan elkaar uitwisselen omdat alleen op die manier goede hulp- en dienstverlening kan worden geboden. In ons privacyreglement wordt omschreven hoe wij omgaan met privacy.