onze werkwijze

 

Werkwijze

De Zorghoeve is als een plek in de maatschappij, met echt werk, waar de aandacht voor de deelnemer voorop staat en waar de gezonde kant van mensen wordt aangesproken. Door zijn kleinschaligheid en diversiteit aan werkzaamheden. Maar vooral ook door het creëren van een respectvolle en veilig omgeving waarin sociale relaties een belangrijke rol spelen.

Hoe wij dit aanpakken? Voor, door en met elkaar! Alleen met de juiste mensen kan dit alles gerealiseerd worden en onze medewerkers en vrijwilligers maken dat verschil.

Visie | Missie

Zorghoeve Kakelbont, een plek waar zelfvertrouwen groeit. Dat is de visie van Zorghoeve Kakelbont.

Leren zoveel mogelijk volwaardig deel te nemen aan de maatschappij en geloven in eigen kracht staat voorop. Zorghoeve kakelbont gaat uit van een warme, persoonlijk en belevingsgerichte benadering, in combinatie met een resultaatgerichte methodische werkwijze. Vanuit deze insteek gelooft Zorghoeve Kakelbont optimale zorg en begeleiding te verlenen voor onze deelnemers.

Er wordt een omgeving aangeboden van waaruit de deelnemer het vertrouwen en de ruimte voelt om zich op sociaal en emotioneel vlak verder te ontwikkelen. De deelnemer staat centraal, waarbij de medewerker ondersteunt vanuit diens deskundigheid. Zo wordt de deelnemer geprikkeld en gestimuleerd tot zelfontplooiing. In het deskundig werken biedt Zorghoeve Kakelbont elementen aan die voor de samenwerking en participatie van belang zijn; werken, leren, zingeving en sociale relaties. Door de verbinding te zoeken met de deelnemer worden deze elementen afgestemd op diens behoefte en mogelijkheden.