Missie

Zorghoeve Kakelbont is een plaats waar zelfvertrouwen groeit !

Zorghoeve Kakelbont biedt dagbesteding aan diverse doelgroepen en aan diverse leeftijdscategoriën. Hierbij maken we gebruik van de kracht van de boerderij. De dagbestedingstrajecten vinden plaats op de locatie van boerderij vd Riet.

Er wordt dagbesteding aangeboden met als doel om in een natuurlijke omgeving tot rust te komen, tot zichzelf te komen en te ervaren over welke capaciteiten je als deelnemer beschikt. Er worden aangepaste programma’s aangeboden voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Zorghoeve Kakelbont is verbonden aan boerderij vd Riet. Het gaat hier om een bedrijfsmatige zorgboerderij. Dit is van waarde voor de deelnemers, omdat de boerderij, in vergelijking met een activiteitencentrum , een regulier bedrijf is. Hier wordt “echt” of noodzakelijke activiteiten aangeboden. De boerderij biedt betrokkenheid bij noodzakelijke werkzaamheden, een kwaliteitsproduct en het reilen en zeilen van een bedrijf. Bovendien schept het mogelijkheden voor sociale contacten, een sociale structuur en zelfwaardering, omdat men ergens “werkt”. Zorghoeve Kakelbont biedt daarmee een omgeving die elementen aanreikt op terreinen die voor volwaardig burgerschap van belang zijn: werken, leren, zingeving en sociale relaties.

Zorghoeve Kakelbont biedt ruimte, ritme, rust. Het is een plek met weinig prikkels, veel afwisseling in werkzaamheden en zo nodig ook eenvoudig terugkerend werk. Het is een plek in de maatschappij, met écht werk samen met de boer en boerin, waar de aandacht voor de deelnemer voorop staat.

dit artikel