MISSIE EN VISIE

MISSIE
Onze missie is dat wij werken aan maximaal behoud en/of opbouw van zelfrespect bij onze cliënten/ deelnemers. Zorghoeve Kakelbont creëert een omgeving waarbij het kernbegrip ontwikkeling (reflectie) en aandacht (er zijn voor de deelnemer) op alle vlakken een terugkerend patroon is, zowel voor de deelnemer als voor de werknemer. Het worden plekken waar mensen vanuit een veilige en vertrouwde omgeving de drang ( eigenaarschap / regie ) en ruimte voelen om zich verder te ontwikkelen.

Op Zorghoeve Kakelbont wordt dagbesteding geboden aan diverse doelgroepen in verschillende leeftijdscategorieën. De dagbesteding is doelmatig en heeft als doel om in een natuurlijke omgeving tot optimale bloei te komen. In een omgeving met ruimte, rust, ritme, structuur in combinatie met een prikkelarme omgeving en veel afwisselend werk, streeft Zorghoeve kakelbont de deelnemers inzicht te verschaffen in welke capaciteiten zij als deelnemer beschikken.

Zorghoeve Kakelbont reikt in diens omgeving elementen aan die in de samenleving van belang zijn: werken, leren, zingeving en sociale relaties. Zorghoeve Kakelbont met écht werk waar zorgzame aandacht, de relatie met de deelnemer centraal staat. Dit, door zijn kleinschaligheid en diversiteit aan werkzaamheden, maar vooral ook door het creëren van een respectvolle en veilig omgeving.

Centrale thema’s in de missie van Zorghoeve Kakelbont
• Een thuisgevoel hebben op de locatie i.p.v. op visite gaan;
• Een plek ( kleine gemeenschap ) waarin participatie en verbinding met en door elkaar centraal staat, en ieder zijn een sociale rol en taken heeft. En met voldoening (en waardering) de dag af kan sluiten. Een plek in de samenleving hebben waardevol zijn en zingeving);
• Ontwikkeling en reflectie van deelnemers en medewerkers, wat ons in staat stelt om persoonlijk te groeien (zelfbewustzijn). Ieder naar eigen mogelijkheden in ontwikkeling en potentie;
• Behoud en aanleren van kennis en groei van persoonlijke vaardigheden (die op doelen gericht zijn.

VISIE
De visie van Zorghoeve Kakelbont is geënt op een warme, persoonlijkbelevingsgerichte zorg enerzijds, maar stevig resultaatgericht en methodisch afgehecht anderzijds. Zorghoeve Kakelbont is ervan overtuigd, dat dit de juiste werkzame oplossing is om rationeel bedrijfsmatig denken en
emotioneel goede zorg verlenen met elkaar te combineren. Dit is wat Zorghoeve Kakelbont drijft.

KERNWAARDEN 
Zelfregie
Kunnen zijn wie u bent en geloven in eigen kracht. We respecteren en stimuleren zelfregie, ook als dit moeilijk is. We ondersteunen bij het maken van keuzes en zoeken samen naar een passende oplossing. We denken hierbij in mogelijkheden en behoefte van de client/deelnemer met een nieuwsgierige en onderzoekende houding, naar wat wél kan.

Respect
Wederzijds respect is fundamenteel. Goed communiceren is essentieel. Luisteren, empathie en begrip voor elkaar en bouwen aan wederzijds vertrouwen zijn daarom voor ons vanzelfsprekend.

Deskundig
Deskundigheid en professionele medewerkers zijn de basis voor onze zorg. Cliënt/deelnemer, mantelzorger, vrijwilliger en medewerker geven samen invulling aan de zorg. Daarom ondersteunen en betrekken we (pro)actief de zorg rondom de client/deelnemer. We bouwen een goed contact op met het netwerk en naaste en leveren zorg op maat.

Omgeving
Wij bieden onze zorg in een weidse agrarische omgeving die ruimte en rust uitstraalt. Deze natuurlijke omgeving biedt veel mogelijkheden en positieve uitdagingen in de begeleiding van onze cliënten/deelnemers tot verdere ontwikkeling en (re)activering voor hun dagelijkse structuur. De omgeving is voor Zorghoeve kakelbont daarom ook een wezenlijk begrip. Hiermee wordt tevens geduid op de diversiteit van activiteiten op Zorghoeve Kakelbont in combinatie met optimale begeleiding als middel om de ontwikkeling te stimuleren.

 

 

Zorghoeve Kakelbont creëert een omgeving waarbij het kernbegrip ontwikkeling en aandacht op alle vlakken een terugkerend patroon is, zowel voor de deelnemer als voor de werknemer