Voortgezet Onderwijs

“Voor jongeren van het voortgezet onderwijs worden vanuit leervoorziening Kakelbont verschillende leerarrangementen aangeboden.
We werken hierbij nauw samen met de betrokken scholen”
De leervoorziening wordt georganiseerd vanuit Stichting Zorghoeve Kakelbont. Deze stichting heeft een Raad van Toezicht.

Doelstelling Leerarrangement

1. Het leerarrangement op Kakelbont wordt als een tijdelijk alternatieve vorm van onderwijs door de school aangeboden, om op termijn terugkeer en uitbreiding van onderwijsuren binnen de schoolse setting te realiseren.

2. Het leerarrangement op Kakelbont wordt als een overbruggingsperiode ter vervanging van onderwijs aangeboden om te onderzoeken of de leerling groei en ontwikkeling door kan maken op Kakelbont ofwel dat het beter is hem een zorgtraject ( evt. zorgboerderij) aan te bieden met mogelijk dispensatie van leerplichturen.

3. Het leerarrangement op Kakelbont wordt als arbeidsvoorbereiding en training aangeboden. De leerling ontdekt zijn mogelijkheden op Kakelbont en oefent in het werken in deagrarische sector en/of aanverwante branche. De leerling krijgt gedurende het leertraject aanvullende arbeidsgerichte scholing.

leervoorziening 3

Middelbaar Onderwijs

Hier haal je je diploma..!

Bij ons is er begrip voor je sociaal-emotionele beperkingen, die maken dat het te moeilijk is om “gewoon” naar school te gaan.
Bij ons kun je gedurende de hele week deelnemen aan een dagbestedingsprogramma op maat, waardoor het mogelijk is om je opleiding tegelijkertijd te volgen.

Een nieuwe kans bij het vinden van je bestemming!

Je weet nog niet goed wat je wilt of welke opleiding bij je past. Je weet ook nog niet of je direct wilt gaan werken in een bepaalde branche. Dan ben je bij het Kellebeek College Nova aan het juiste adres. De Entrée-opleiding is er speciaal op gericht om je breed te ontwikkelen tot assistent. En waar kun je dit beter doen dan op een inspirerende locatie, bij leervoorziening Kakelbont in Dinteloord!

School en stage op dezelfde plek
Bij leervoorziening Kakelbont krijgen Entrée-leerlingen het gehele schooljaar les op de Zorghoeve. Twee dagen per week volg je theorielessen en drie dagen per week voer je er je stage uit. School en praktijkervaring worden dus gecombineerd op één locatie en dat is best bijzonder! Je kunt een Entrée-diploma behalen. Natuurlijk helpen wij je met het doorstromen naar een vervolgopleiding of met het vinden van werk.

Leuk en heel verschillend werk
De stage mogelijkheden op de boerderij zijn heel verschillend: van werken in de fruitteelt tot het verzorgen van het pluimvee of het helpen met koken. Er kan ook met hout gewerkt worden. We kijken naar wat jij echt wilt en daar maken we een mooie stagetijd van. Natuurlijk houden we rekening met jouw verhaal en zetten we alles op alles om je zelfvertrouwen te laten groeien. Met je theorielessen op deze locatie en altijd iemand van school én je stage in de buurt komt dit zeker goed!

Naast de werkzaamheden op de boerderij kun je nu ook stage lopen bij de Dagopvang voor ouderen of bij Brasserie Kakelbont.

Aanmelding en informatie

Voor deelname aan de “leervoorziening” is een indicatie nodig. Als uw kind nog geen 18 jaar is moet u hiervoor contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Vanaf 18 jaar moet hiervoor contact worden opgenomen met het WMO-loket van uw gemeente.

Mocht je deze nog niet hebben, dan kan er vanuit Zorghoeve Kakelbont ondersteuning worden geboden bij de aanvraag.
De indicatie kan in PGB of Zorg In Natura worden afgegeven.

Als je denkt dat één van de begeleidingstrajecten passen zou kunnen zijn, dan kun je contact opnemen met:

Marianne Rommens
06-22308044
email Marianne Rommens

 

Middels een kennismakingsgesprek bespreken we dan de mogelijkheden en bekijken we of het traject passend is en volgen verdere afspraken.

Voor deelname aan het traject om het Entrée-diploma te behalen, moet je ook ingeschreven worden of zijn bij het:

ROC, Kellebeekcollege
Bergen op Zoom 
0164-236251
Link Kellebeekcollege: nova-entree-opleidingen 

Logo Kellebeek NOVA