leer- en jeugdvoorziening

Leer- en Jeugdvoorziening

Ondanks de Wet Passend Onderwijs komt het voor dat een leerling even niet meer op zijn plek zit op school. Vaak helpt het een tijdelijke oplossing aan te bieden, zodat er weer rust gecreëerd wordt middels een zinvolle dag-invulling, passende ondersteuning en het opbouwen van vertrouwen in zichzelf en anderen. Om dat te kunnen bereiken werkt Zorghoeve Kakelbont met geschoolde medewerkers die gespecialiseerd zijn in deze doelgroep.

“wij zijn gespecialiseerd in deze doelgroep”

Daarnaast bieden wij voor jongeren van 16 en ouder een ander traject aan, als blijkt dat een jongere baat heeft bij onderwijs, maar dit niet volledig lukt op een reguliere school. Zo werken wij als Zorghoeve samen met het ROC Kellebeek college, waardoor we op onze locatie een reguliere MBO1 entree opleiding aan kunnen bieden met de nodige ondersteuning, zodat de kans van slagen hoger is.

Wat kunt u van ons verwachten

  • Een gestructureerd dagprogramma, passend bij de vraag van de jongere;
  • Professioneel advies, begeleiding en waar nodig behandeling. We werken samen naar passende zorg en gaan voor positieve ontwikkeling. Hiervoor schakelen wij ook onze zorg partners in, wanneer we zien dat dit nodig is om de juiste ondersteuning te bieden;

“Ik krijg de kans om te ontdekken waar mijn passie ligt”

 

  • Meetbare resultaten;
  • Samenwerking met het gezinssysteem en andere betrokkenen rondom de jongere, zodat de begeleiding op diverse gebieden doorgetrokken wordt en op deze wijze een verhoogd resultaat kan brengen;
  • HBO-geschoolde begeleiders;
  • Ondersteunen in de groei van het zelfvertrouwen;
  • Een rustige omgeving die bijdraagt aan een positief klimaat;
  • Een uitdagend programma;
  • Samen ontdekken waar je passie ligt;
  • Zorg en ondersteuning die ervoor zorgen dat je weer een stapje verder kunt zetten.

 

Individuele begeleiding

Jongeren die aangemeld worden voor onze jeugd- en leervoorziening hebben vaak al een heel pad bewandeld. Zij zijn vaak al geruime tijd thuis, zonder schoolinvulling door situaties die zijn voorgevallen of persoonlijke omstandigheden. Na een uitgebreid intakeprocedure, stellen we een maatwerktraject op. We onderzoeken de behoefte en zorgvragen van de jongere en richten hier het traject op in. Deze begeleiding bevindt zich zowel in de thuissituatie als op onze locatie.

Naarmate de jongere verder in het traject zitten, bouwen we de individuele begeleiding af en wordt de begeleiding voortgezet in de groep.

Overige informatie