Kwaliteit

Onder het motto “Kwaliteit laat je zien” heeft de Federatie Landbouw en Zorg een kwaliteitssysteem ontwikkelt. Dit systeem ondersteunt de zorgboeren bij het zichtbaar maken van hetgeen geboden wordt aan zorg en begeleiding.

Na een jaar met het keurmerk te  hebben gewerkt wordt de kwaliteit op het bedrijf getoetst door een onafhankelijke beoordelaar. Bij positief resultaat wordt het keurmerk verleend.

Zorghoeve Kakelbont is sinds februari 2013 in het bezit van het keurmerk.

Met het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” voldoen we aan:
  • Kwaliteitswet  zorginstellingen
  • Arbo-wet
  • Wet klachtenrecht
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen
Voor deelnemers en hun verzorgers betekent het keurmerk:
  • Op deze plek krijg je deskundige begeleiding
  • Het is een veilige plek, waar je welkom bent en waar je je thuis voelt
  • Je doet hier zinvol werk en het is helder wat er van je verwacht wordt en wat we van je verwachten.
  • Je persoonlijke ontwikkeling en welzijn staan hoog in het vaandel
  • Iedereen mag er komen kijken, want we zijn trots op wat we zijn.
dit artikel