informatie voor naasten

Familie en vrienden zijn vaak betrokken bij onze deelnemers van de Zorghoeve. We vinden dat heel belangrijk, omdat de steun van de omgeving belangrijk is. Maar dit gebeurt alleen met toestemming van de deelnemer. Het is voor de deelnemer en zijn of haar omgeving belangrijk om te weten hoe wij omgaan met betrokkenheid van familie en vrienden. 

De rol van familie of vrienden

De omgeving van de deelnemer speelt een grote rol bij de dagbesteding en de dagelijkse bezigheden. Familie of vrienden kunnen invloed hebben op de ontwikkeling, begeleiding en verzorging van een deelnemer. De medewerker kan voor gepaste bejegening en dagelijkse structuur en bezigheden contact opnemen met naaste betrokkenen om zo aan te sluiten bij de interesses en belevingswereld van de deelnemer. 

Naastbetrokkenen worden in het begeleidingstraject van de deelnemer uitgenodigd voor informatieavonden, gezellige activiteiten om zo ook een beeld te krijgen van de werkwijze van de Zorghoeve. 

De persoonlijke begeleiding van de deelnemer wordt gerapporteerd in ons digitale cliëntendossier. Dit is inzichtelijk voor naasten en familie, indien hier toestemming voor wordt gegeven vanuit de deelnemer. In evaluaties worden deze zorgplannen en rapportages besproken. 

Middels de website worden foto’s en beeldmateriaal uitgewisseld, en op de dagbesteding zelf wordt ook beeldmateriaal vastgelegd voor de deelnemers en hun naasten. 

Zorghoeve Kakelbont met écht werk waar zorgzame aandacht, de relatie met de deelnemer centraal staat. Dit, door zijn kleinschaligheid en diversiteit aan werkzaamheden, maar vooral ook door het creëren van een respectvolle en veilig omgeving.” – eigenaresse Zorghoeve Kakelbont