Dagbesteding volwassenen, wat bieden we

In samenwerking met GGZ Westelijk Noord-Brabant biedt Zorghoeve Kakelbont dagbesteding en reïntegratie voor mensen met een psychische beperking.

De activiteiten bestaan uit ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de kinderfeestjes die de Rommetrom verzorgt.

Of er kunnen ondersteunende werkzaamheden worden gedaan ten behoeve van de agrarische activiteiten in de pluimvee of de fruitteelt.

Er wordt zorgvuldig gekeken waar je interesse ligt en wat je mogelijkheden zijn.

De dagbesteding wordt aangeboden van 9.30 tot 15.30 op:

  • Maandag
  • Dinsdag
  • Woensdag
  • Donderdag
  • Vrijdag
dagbesteding volwassenen 1
dagbesteding volwassenen 3
dagbesteding volwassenen 2
dagbesteding volwassenen 4

Aanmelding

Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding op zorghoeve Kakelbont is een indicatie nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met het WMO-loket van uw gemeente.
Zorghoeve Kakelbont kan u hierover informeren.
Voor het vervoer van en naar de zorgboerderij kan men een vervoersindicatie krijgen.

Als u besluit om deel te nemen aan de dagbesteding volgt een kennismakingsgesprek op de zorgboerderij met de deelnemer en zijn/haar familie.
Na 4 weken deelname vindt er een evaluatie plaats.
Verder zal er regelmatig overleg zijn met deelnemers en familie als dit wenselijk is.

Heeft u interesse in deelname aan de dagbesteding bij Zorghoeve Kakelbont dan bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen of het iets voor u is.


U kunt hiervoor contact opnemen met:

Kim Bogers
0167-567669
email Kim Bogers

Marianne Rommens
06-22308044
email Marianne Rommens