Dagbesteding kinderen, wat bieden we

Zorghoeve Kakelbont biedt dagopvang voor thuiswonende kinderen met ADHD, Autisme of aanverwante bijzonderheden.

Dit gebeurt op woensdagmiddag, op zaterdag of op doordeweekse dagen na schooltijd.

Er wordt een gestructureerd programma aangeboden, waarin ruimte is voor boerderijklussen, knutselactiviteiten, het gezamenlijk bereiden van de maaltijd (dit geldt op zaterdag) , gezamenlijk spel en een vrij in te vullen speelactiviteit. De invulling wordt afgestemd op de mogelijkheden en leeftijden van de kinderen.

We bieden ook vakantieprogramma’s.

  • CARNAVALS vakantie
  • MEI vakantie
  • ZOMER vakantie
  • HERFST vakantie
  • KERST vakantie
dagbesteding kinderen 3
dagbesteding kinderen 2
dagbesteding kinderen 1

Aanmelding

Om aan te kunnen melden voor dagbesteding is een indicatie nodig vanuit het CIZ of vanuit uw gemeente. Voor dit laatste kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin van uw gemeente.

Zorghoeve Kakelbont levert zowel zorg die bekostigd wordt vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget) als vanuit Zorg In Natura

Als u uw kind wilt aanmelden volgt er een kennismakingsgesprek. Daarna kan uw kind een dag/dagdeel komen “proefdraaien”. 
Hierna wordt afgesproken wanneer uw kind gaat deelnemen aan de dagbesteding, op welke dagen en in welke frequentie.

Na 4 weken is er een evaluatie. 
Per jaar worden 2 evaluatie-momenten gepland en indien er behoefte aan is kan er tussentijds altijd overlegd worden met de begeleiders.

Wilt u meer weten over de dagbesteding voor kinderen, dan kunt u contact opnemen met:

Dorien vd Kort
0167-567669
email Dorien vd Kort

Marianne Rommens
06-22308044
email Marianne Rommens