Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Zorghoeve Kakelbont groeit in korte tijd uit tot een grote onderneming waarin steeds meer cliënten deelnemen aan diverse vormen van begeleiding. Tijdens deze vormen van begeleiding gebeurt er veel in het leerproces en de ontwikkeling van de cliënt. Vaak kunnen de cliënten en hun ouders/verzorgers met vragen en/of klachten terecht bij de directe begeleiding. […]

Klachtenregeling

Klachtenregeling Heb je een klacht, wat kan je doen ? Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij.Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. […]

Samenwerking

Samenwerking SZZwww.zorgboerenzuid.nlDe Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid werkt vanuit de overtuiging dat iedere zorgboerderij uniek is en geweldige mogelijkheden biedt in de groene ruimte aan de hulpvragende mens. De stichting is in het bezit van een AWBZ erkenning. De aangesloten zorgboerderijen worden erkend als aanbieder van kwalitatieve zorg. Het aanbod is afgestemd op de behoefte in […]

Visie

Visie Bij Zorghoeve Kakelbont laten we ons leiden door het gedachtegoed van Reuven Feuerstein methodes van Pnina Klein. Feuerstein is een ontwikkelingspsycholoog, die gelooft in de veranderbaarheid van de mens en de onbeperkte behoefte van de mens om zich te ontwikkelen. Bij zijn theorie wordt er vanuit gegaan dat de sociaal-emotionele, cognitieve en verbale ontwikkeling […]

Missie

Missie Zorghoeve Kakelbont is een plaats waar zelfvertrouwen groeit ! Zorghoeve Kakelbont biedt dagbesteding aan diverse doelgroepen en aan diverse leeftijdscategoriën. Hierbij maken we gebruik van de kracht van de boerderij. De dagbestedingstrajecten vinden plaats op de locatie van boerderij vd Riet. Er wordt dagbesteding aangeboden met als doel om in een natuurlijke omgeving tot […]

Kwaliteit

Kwaliteit Onder het motto “Kwaliteit laat je zien” heeft de Federatie Landbouw en Zorg een kwaliteitssysteem ontwikkelt. Dit systeem ondersteunt de zorgboeren bij het zichtbaar maken van hetgeen geboden wordt aan zorg en begeleiding. Na een jaar met het keurmerk te  hebben gewerkt wordt de kwaliteit op het bedrijf getoetst door een onafhankelijke beoordelaar. Bij positief resultaat […]

Organisatiestructuur

Organisatie structuur De activiteiten van Zorghoeve Kakelbont zijn ondergebracht in twee organisaties. Dagbestedingsactiviteiten VOFDe dagbestedingsactiviteiten ten behoeve van volwassenen en voor kinderen zijn ondergebracht bij VOF vd Riet-Rommens. Marianne Rommens is hierbij de leidinggevende. Dagbestedingsactiviteiten stichtingDagopvang ouderen, trefpunt ouderen en de leervoorzieining worden georganiseerd vanuit Stichting Zorghoeve Kakelbont. Deze stichting heeft een Raad van Toezicht. […]