Aanmelding

Om deel te kunnen nemen aan de dagopvang op zorghoeve Kakelbont is een indicatie nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met het WMO-loket van uw gemeente.
Zorghoeve Kakelbont kan u hierover informeren.
Voor het vervoer van en naar de zorgboerderij kan men een vervoersindicatie krijgen.
U kunt gebruik maken van dagbesteding of dagbehandeling.

Als u besluit om deel te nemen aan de dagopvang volgt een kennismakingsgesprek op de zorgboerderij met de deelnemer en zijn/haar familie.
Na 4 weken deelname vindt er een evaluatie plaats.
Verder zal er regelmatig overleg zijn met deelnemers en familie als dit wenselijk is.

Heeft u interesse in deelname aan de dagopvang bij Zorghoeve Kakelbont dan bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen of het iets voor u is.


U kunt hiervoor contact opnemen met:

Jolanda Bogers
0167-567669
ouderenzorg@zorghoevekakelbont.nl
Contactgegevens
Zorghoeve Kakelbont
Boompjesdijk 11
4671PR Dinteloord
0167 - 567811

info@zorghoevekakelbont.nl

Webpage: Tijn Webdesign