Aanmelding

Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding op zorghoeve Kakelbont is een indicatie nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met het WMO-loket van uw gemeente.
Zorghoeve Kakelbont kan u hierover informeren.
Voor het vervoer van en naar de zorgboerderij kan men een vervoersindicatie krijgen.

Als u besluit om deel te nemen aan de dagbesteding volgt een kennismakingsgesprek op de zorgboerderij met de deelnemer en zijn/haar familie.
Na 4 weken deelname vindt er een evaluatie plaats.
Verder zal er regelmatig overleg zijn met deelnemers en familie als dit wenselijk is.

Heeft u interesse in deelname aan de dagbesteding bij Zorghoeve Kakelbont dan bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen of het iets voor u is.


U kunt hiervoor contact opnemen met:

Kim Bogers
0167-567669
email Kim Bogers

Marianne Rommens
06-22308044
email Marianne Rommens
Contactgegevens
Zorghoeve Kakelbont
Boompjesdijk 11
4671PR Dinteloord
0167 - 567811

info@zorghoevekakelbont.nl

Webpage: Tijn Webdesign