Aanmelding

Om aan te kunnen melden voor dagbesteding is een indicatie nodig vanuit het CIZ of vanuit uw gemeente. Voor dit laatste kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin van uw gemeente.

Zorghoeve Kakelbont levert zowel zorg die bekostigd wordt vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget) als vanuit Zorg In Natura

Als u uw kind wilt aanmelden volgt er een kennismakingsgesprek. Daarna kan uw kind een dag/dagdeel komen “proefdraaien”.
Hierna wordt afgesproken wanneer uw kind gaat deelnemen aan de dagbesteding, op welke dagen en in welke frequentie.

Na 4 weken is er een evaluatie.
Per jaar worden 2 evaluatie-momenten gepland en indien er behoefte aan is kan er tussentijds altijd overlegd worden met de begeleiders.

Wilt u meer weten over de dagbesteding voor kinderen, dan kunt u contact opnemen met:

Dorien vd Kort
0167-567669
email Dorien vd Kort

Marianne Rommens
06-22308044
email Marianne Rommens
Contactgegevens
Zorghoeve Kakelbont
Boompjesdijk 11
4671PR Dinteloord
0167 - 567811

info@zorghoevekakelbont.nl

Webpage: Tijn Webdesign